Palvelut

Tuotepaketit

Joogaa ryhmälle

Joogatunti esim. polttariseurueelle, yrityksen työhyvinvointipäivään, urheiluseuran illanviettoon tai vaikka ensimmäinen tutustuminen joogaan ystävien kanssa. 

Kesto voi olla esimerkiksi 60-90 min. 

Joogatyyli valittavissa toiveidenne mukaan. Sopii hyvin myös ensikertalaisille.

Kysy lisää

Hyvinvointivalmennus

Matka sisäisen viisauden äärelle. Omien vahvuuksien löytäminen ja turhasta irti päästäminen. Sukella mieleesi tutkiskelevien NLP-harjoitusten kautta.

Esimerkiksi 1-5 kerran paketti. Yksilö- tai ryhmätuntina. 

Aikaisempaa tietoa NLP-harjoituksista ei tarvitse.

Kysy lisää

Luova valmennus

Luovuus voi olla yhteisön elinvoima. Yhteistoiminnan kehittämistä ja innovatiivisuuden herättelyä taidetoimintamenetelmiä hyödyntäen esimerkiksi työyhteisölle tai muulle ryhmälle.

Valmennuksen aihe valitaan toiveidenne mukaan. Taiteellisia taitoja ei tarvitse olla. Sopii myös lapsille ja nuorille!

Kysy lisää

Tutustu käyttämiini menetelmiin

NLP Valmennus

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaa haluttuja muutoksia.

NLP-taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, ja vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, joskus on hyvä vahvistaa taitoja kertaamalla. Yhteen lauseeseen tiivistettynä NLP antaa välineet, joilla voimme ymmärtää itseämme sekä muita paremmin ja luoda maailmasta sellaisen kuin itse haluamme.

Kaliforniassa 1970-luvulla kehitettyä NLP:tä voisi yksinkertaistaen kuvailla ajattelutekniikaksi, joka pyrkii siihen, että ihminen oppii tiedostamaan omat ja toisten tavat hahmottaa todellisuutta. NLP on tapa lisätä ymmärrystä itsestään ja muiden ihmisten käyttäytymisestä. NLP tarjoaa konkreettisia välineitä, joilla ihminen pääsee paremmin yhteyteen omien sisäisten toiveidensa sekä arvojensa kanssa, ja käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen.

N - Neuro

Viittaa tiedon käsittelyyn eli neurologisiin prosesseihin. Ihmisen käyttäytyminen perustuu aistijärjestelmiin ja niitä vastaavien miellejärjestelmien toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen ja kehon yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat kehoon ja päinvastoin.

L - Linguistic

Viittaa puheeseen, joka vaikuttaa ajatteluun ja käyttäytymiseemme.  Jokaisella meistä on oma subjektiivinen kokemus todellisuudesta ja puhuttu kieli sekä sanat, joita käytämme vaikuttavat tähän kokemukseen. Muuttamalla sanoja, joita käytämme, muutamme kokemustamme ympäröivästä maailmasta.

P - Programming

Viittaa tapaamme ajatella ja opittuihin malleihin, joiden mukaan käyttäydymme, puhumme ja koemme maailman. Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP antaa useita tapoja muuttaa ja tarkastella subjektiivista kokemustamme, uskomuksiamme tai esimekiksi vapautua pelkotiloista tai motivoitua uudelleen.

Jooga

Tarkoittaa minulle tulemista tähän hetkeen, kiinnostusta omasta sisäisestä maailmasta ja sen hetkisistä ajatuksista. Liike auttaa vapauttamaan mielen sekä kehon tukoksia. Olo on eheämpi, kevyempi ja läsnäolevampi joogaharjoituksen jälkeen.

Kun keho ja mieli rentoutuvat, on helpompi päästää irti tarpeettomista asioista tai ajatuksista. Tämä ei välttämättä tarkoita hylkäämistä tai pois heittämistä, vaan enemmänkin sitä, että annetaan asioiden olla juuri niin kuin kuin ne ovat. Ymmärrys itseä ja muita kohtaan lisääntyy ja myötätuntomme herää. Myötätunnon kautta on helpompi löytää pyyteetöntä rakkautta sisimmästämme. Kun pyyteetön rakkaus herää, voimme nauttia pienistäkin ohikiitävistä onnenhetkistä elämässämme.

Tapani ohjata on lempeä ja jokaisen osallistujan oman olotilan huomioiva. Kehosi ei tarvitse olla notkea kuin pajunoksa, vaan normaalisti jäykkä tai joustava keho riittää.

Kaikki tunnit voidaan räätälöidä ryhmän sen hetkisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Rauhoittava yin jooga

Yin joogassa kaikki liikkeet tehdään lattiatasossa hyvin rauhallisessa tahdissa viipyen asennoissa pitkään, useita minuutteja.

Tunnilla rentoudutaan, pysähdytään ja aistitaan omaa oloa. Olenko läsnä tässä hetkessä?

Harjoituksessa lihas- ja sidekudos reagoivat paineelle, mikä auttaa lisäämään ja säilyttämään nivelten liikkuvuutta sekä kudosten aineenvaihduntaa. Harjoitus rauhoittaa niin kehoa kuin mieltä ja voi edistää läsnäolon tuntemusta. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta ja kaikkiin asentoihin on mahdollista muokata yksilöllinen variaatio käyttäen apuna joogavälineitä.

Lempeä hatha jooga

Hatha harjoitus on hidastempoinen, mutta sisältää enemmän liikettä kuin yin jooga. Harjoituksessa keskitytään kehon linjaukseen sekä liikkeen ja hengityksen yhdistämiseen.

Tietoinen hengitys ja läsnäolo auttavat löytämään tasapainon liikkeen ja mielen välillä. Liikkeet vahvistavat ja notkistavat kehoa. Lempeät hatha-asennot parantavat tasapainoa, lisäävät keskittymiskykyä ja kirkastavat mieltä. Tunti päätetään loppurentoutukseen.

Hatha-harjoituksen jälkeen keho on rento ja mieli virkeä. Harjoitukseen ei tarvitse aiempaa kokemusta joogasta.

Liikkuva vinyasa flow

Vinyasa flow harjoitus kehittää tehokkaasti kehon liikkuvuutta, voimaa ja kehonhallintaa.
Vinyasa-harjoitus nostaa sykettä, ohjaa keskittymään, edistää verenkiertoa ja vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Tuntemus joogan perusliikkeistä auttaa tunnilla ja tämä tuntityyli sopiikin hyvin jo aikaisemmin jooganneille, jotka haluavat lisää dynaamisuutta ja fyysisiä haasteita harjoitukseen.

Jooga ja NLP valmennus pakettina

Jooga ja NLP valmennus toimivat yhdessä matkana sisäisen viisauden äärelle. Kuuntelemme kehoa ja sukellamme mieleen yhdistäen joogan vapauttavaa liikettä ja tutkiskelevaa NLP-harjoitusta.
Oppimisaiheita voivat esimerkiksi olla:
  • Kuinka kuuntelen ja kuulen itseäni?
  • Mitä kaikkea rikkautta minussa ja minulla on jo?
  • Miten voin lisätä hyvää itsessäni ja laskea siitä irti, mikä ei tee minulle hyvää?
Paketti sopii kaikille eikä aikaisempaa kokemusta tarvitse olla.

Hengitys ja meditaatio

Haluaisitko mielenrauhaa, ajatusten selkeyttä ja onnellisuutta? Parempaa stressinhallintaa? Taidon hallita voimakkaita ja yllättäviä tunnepurkauksia? Rakastavamman suhteen itseesi?

Meditaatioharjoitus tukee kaikkea tätä ja paljon enemmän. Ajan kuluessa he, jotka meditoivat, oppivat rauhoittamaan mielensä ja työstämään ajatuksiaan kohti eheämpää minää.

On olemassa monia erilaisia meditaatiotekniikoita ja perinteitä, jotka kaikki tavoittelevat samaa päämäärää – muutosta ja täyttymystä. Pääset tutkimaan meditaation perusteita ja eri tekniikoita Eevan ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Luova valmennus

Valmennus luovuutta hyödyntäen auttaa ajatusten ja tunteiden käsittelyssä, itsen ja ryhmän kanssa olemisessa, oman intuition ja suunnan löytämisessä. Taidetoiminta lisää luovaa ajattelua ja pysäyttää kiireen keskellä omien kokemusten äärelle. Yhteys omaan luovuuteen tuo iloa sekä hyväksyntää itseä ja muita kohtaan.

Luovassa toiminnassa ihminen saa etäisyyttä ja perspektiiviä arkeensa, uudenlaisia näkökulmia elämäänsä sekä merkityksellisyyden kokemuksia. Muodostuu ympäristö, jossa näköalat avautuvat ja omaa elämäntarinaa on mahdollista muovata vuorovaikutuksessa omiin tunteisiin ja kokemuksiin sekä toisiin ihmisiin.

Valmennuksessa yhdistellään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä mm. kuvan tekemistä, liikettä, kirjoittamista, draamaa, musiikkia sekä erilaisia NLP-harjoituksia. Luovat ja taidelähtöiset menetelmät perustuvat kokemuksellisuuteen, oman mielikuvituksen ja luovuuden vahvistamiseen sekä ajatusten ja tunteiden selkeyttämiseen. Jokainen meistä on luova omalla tavallaan. Et siis tarvitse mitään erityistä taitoa luovassa valmennuksessa. Menetelmään tutustuneet kuvaavat valmennuksia inspiroiviksi ja uusia ideoita synnyttäviksi. Tavoitteena ei ole taiteellinen lopputulos vaan prosessi, joka etenee kokemusten reflektoinnin kautta kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Luova valmennus sopii niin yhteisöille, yrityksille kuin yksilöille. Valmennuksen pohjana voi olla asiakkaan toivoma aihe. Aiheita voivat olla esim. työyhteisön ryhmähenki, yleinen hyvinvointi,  luovuuden parempi käyttöönotto, vuorovaikutus ja viestintä, luova ongelmanratkaisu, työyhteisötaidot, halu oppia ajattelemaan uudesta näkökulmasta itseä, työtä tai työssä viihtymistä tai työn sisältöä.